Jensa provar kicken på nya DH Race

Välkommen på årsmöte!

Kallelse till årsmöte, Ekerö MTB.


Föreningen Ekerö MTB hälsar medlemmar hjärtligt välkomna till föreningens årsmöte 2022!
Tid: Torsdagen den 5:e maj klockan 20.00.
Plats: Online via Google Meet. Möteslänk skickas till medlemmar innan mötet.
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
● att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
● att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet
● att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Hela inbjudan finns som PDF här.