Jensa provar kicken på nya DH Race

Avverkning på åsen

Under våren kommer det att ske avverkning i vissa områden i Jungfrusundsskogen för att motverka granbarkborrens angrepp. Det är främst på södra sidan om Jungfrusundsvägen men ett område mellan svackan och landgången kommer att direkt påverka Bonava Blå, främst under mars månad.

Vi hoppas att framkomligheten inte påverkas alltför mycket. När avverkningen är klar behöver vi förmodligen snygga till leden igen men vi hoppas självfallet att vi kan hålla leden öppen så mycket som möjligt.

Vänligen respektera maskiner och ta det försiktigt så länge avverkningen pågår.
Mer om det planerade arbetet finns att läsa här.

Avverkning kommer att ske i det markerade området, mellan svackan och landgången.
Avverkning kommer att ske i det markerade området, mellan svackan och landgången.